*Introductie van FlinQ (NL)

Technical Manual | TM-20210107-LG-02

Security Management | FlinQ 3.X |

Inleiding

Deze handleiding legt de relatie uit tussen de verschillende onderdelen van FlinQ, Deze handleiding is niet een handleiding hoe FlinQ te configureren is of up te daten, maar een uitleg van wat er is, en wat er mogelijk is.

FlinQ is security management software waarmee verschillende (beveiligings) systemen weergeven en bediend kunnen worden met een plattegrond van de locatie als basis.

Een goed security management systeem is volledig in te richten naar de wensen en eisen van de eindgebruiker, zo is FlinQ dat ook. FlinQ is te koppelen met diverse merken van o.a.;

  • Cameraobservatiesystemen

  • Toegangscontrolesystemen

  • Inbraaksignaleringssystemen

  • Brandmeldinstallaties

  • Intercom installaties

  • Parkeermanagementsystemen

  • Etc.

FlinQ is een open en flexibel integratieplatform dat perfect instelbaar is voor zowel klein- als grootactiviteiten. De software welke door de eindgebruiker wordt gebruikt is FrontEnd. De GUI kenmerkt zich door een eenvoudige bediening welke intuïtief bedienbaar is. De open en toegankelijke interface is ongeëvenaard in de branche.

De grafische gebruikersinterface (GUI) combineert inzichten uit de game-industrie en touchscreen technologieën en biedt een innovatieve en intuïtieve benadering van beveiligingsbeheer.

Gebruikers kunnen hun systemen vanaf elke locatie beheren. Door zijn eenvoud is FlinQ zeer gemakkelijk te leren. Het verbetert de algehele efficiëntie van het beveiligingssysteem en helpt verlaging van de operationele kosten.

In FlinQ Studio wordt de GUI gecreëerd. Hierin worden de condities van de installatie, de levels waarin de gebruiker zich bevindt en de acties welke hier aan hangen gedefinieerd. Zo wordt er bijvoorbeeld hier bepaald dat bij het activeren van een Intercom oproep, de camera’s in beeld komen en de eindgebruiker de keuze krijgt om de deur te openen.

Om goed te kunnen monitoren hoe het systeem zich gedraagt is er nog een FlinQ server Status programma. Deze software laat de connecties zien tussen de server en de externe installaties. Ook worden de berichten hier weergeven voor technische doeleinden. Dit draait op de achtergrond zonder dat de gebruiker het merkt.

Voor het opslaan van alle gegevens maakt FlinQ gebruik van Structured Query Language (SQL) deze data wordt lokaal beveiligd opgeslagen en kan daarmee volledig worden ingericht conform de AVG-wetgeving.

FrontEnd

Zoals eerder genoemd bestaat FlinQ uit meerdere onderdelen. FrontEnd is het programma dat door de eindgebruiker gebruikt wordt. De eindgebruiker heeft hier een intuïtief werkende plattegrond met iconen waarmee het mogelijk is om te navigeren, status van externe componenten op te vragen en zelfs een intercom gesprek te starten.

Deze Frontend software wordt volledig uniek per project ingericht, beveilingen zijn altijd maatwerk, want het risico in een gebouw is ook niet standaard.

Het is zelfs mogelijk om de indeling per gebruiker aan te passen. Als een gebruiker rechten heeft tot andere plattegronden kan deze een andere lay out zien dan zijn of haar collega.

FlinQ Studio

Om FrontEnd in te richten is FlinQ Studio nodig.

FlinQ Studio is een overzichtelijk programma waarmee de plattegronden, iconen en de stroomdiagrammen gecreëerd worden. Om met deze software te kunnen werken zijn er 2 essentiële voorwaarden;

  1. De Service FlinQ Server moet draaien.

  2. Er moet verbinding zijn met de SQL-database, waar vervolgens op ingelogd moet kunnen worden.

In de basis staan links de “Maps”, dit zijn de plattegronden zoals de eindgebruiker ze ook zal zien. Bij het werken in de map kan het werk worden opgeslagen door middel van de diskette boven in beeld.

Onder Maps staan de Devices, met de linkermuisknop zijn deze te verplaatsen naar een map, waar de grootte aan te passen is. Met de rechtermuisknop kan het Device aangepast worden.

Het is ook mogelijk om via de knop Maintain te werken. Dan kunnen er iconen geplaatst worden door middel van een CSV-bestand.

Een Back-up maken en inladen kan op 2 manieren. 1, in FlinQ studio door de CSV-bestanden met de data over Naam, Positie, formaat ect. op te slaan.

Of, je kunt een back-up maken van de database in SQL-software.

FlinQ Status

Met het programma FlinQ Status kan je de status zien van alle connectors.

Deze tool wordt voornamelijk gebruikt tijdens het bedrijf. Hier is te monitoren of de aangesloten installaties communiceren.

Een “connector” kan hier uitgeschakeld worden, ingeschakeld en gereset.

Ook is het in deze software na inloggen mogelijk om een boodschap te simuleren. Hiermee kan er bijvoorbeeld een éénmalige set of reset puls gegeven worden als dit commando verloren is gegaan in het datanetwerk.