*Geen video in FlinQ

How To Article | HTA-20220301-TV-01

Security Management | FlinQ 3.X |

Dit is een basaal stappenplan om te lokaliseren waar het probleem zich bevind op het moment dat er geen beeld is in FlinQ of VDG Sense.


Stap 1, controle op de server.

 

Stap 1, is om te controleren of de server aan staat. Wanneer u geen enkel beeld binnen krijgt, dan zou de cameraserver uit kunnen staan. U kunt dit fysiek bekijken door er een monitor op aan te sluiten, ook kunt u de cameraserver vaak middels software benaderen. Voorbeelden hiervan zijn Remote desktop connectie, Teamviewer, VNC viewer.

Stap 2, locatie van het probleem zoeken.

Wat ervaart u precies? en waar ervaart u dit?

  1. Heeft u beeld in FlinQ?

  2. Heeft u beeld in VDG Sense / Spotter / Idis / Milestone?

FlinQ haalt de beelden uit een video management systeem, Dit kan bijvoorbeeld VDG Sense zijn of Mirasys.
Wanneer er geen beeld is in het Video management systeem (vms), dan is de kans zeer groot dat er ook geen beeld is in FlinQ. In dat geval ligt het probleem niet in FlinQ maar in het vms of vóór het vms.

Zie hieronder het beknopte schema van de weg (van links naar rechts) die een camerabeeld aflegt van camera tot FlinQ.


 

 

Wel beeld in het video management systeem (vms)

Wanneer er wel beeld is in het vms maar niet in FlinQ, dan kan het zijn dat het wachtwoord + gebruikersnaam welke FlinQ gebruikt om in te loggen in het vms onjuist zijn.
Een ander veel voorkomend probleem is dat de “FlinQ gebruiker” geen rechten heeft tot de betreffende camera. In dat geval dient de camera binnen de vms software toegevoegd te worden aan het profiel welke FlinQ gebruikt.

Mocht dit goed staan, dan kunnen er andere technische redenen aan ten grondslag liggen. Deze oorzaken gaan te diep om te beschrijven in deze basale handleiding. Hiervoor kunt u het beste TKH raadplegen.

Geen beeld in het video management systeem (VMS)

Het video Management systeem krijgt de beelden uit de camera, wanneer er géén beeld is in het VMS dan kan het zijn dat de koppeling tussen de camera en het vms niet goed werkt.
De koppeling tussen de camera en het vms is afhankelijk van meerdere factoren, in de basis dient het volgende ingesteld te worden;

  1. IP adres en poort van de camera;

  2. Type camera;

  3. Type signaal (rtsp, http, https, H264, H265);

  4. Gebruikersnaam en wachtwoord.

 

Is het beeld zwart? heeft u een grijze diskette met een streep er door of heeft u gele tekst met “No Video”?

Wanneer u een grijze diskette heeft in FlinQ, dan kan FlinQ de beelden niet ophalen vanaf het subsysteem.
Wanneer u gele tekst in beeld heeft met “No Video” dan haalt FlinQ deze tekst uit VDG Sense, u dient dan in VDG Sense te kijken waarom daar geen beeld is.

 

In VDG Sense kan ook de melding: ConnectionLost zichtbaar zijn. U kunt dan onderzoeken waarom het ip adres van de camera niet beschikbaar is voor VDG Sense. Zie stap 2.

 

Stap 3

Is de webpagina bereikbaar van de camera?

Wanneer er geen beeld is in VDG Sense of in Mirasys dan is het nodig om te controleren of de camera nog online is en verbinding heeft met het VMS.

Vaak hebben de camera's een webpagina waarop de camera ingesteld kan worden. Als u een webbrowser opent (chrome, edge of bijvoorbeeld Firefox) en u in de adresbalk het IP adres van de camera intypt gevolgd door : Poortnummer, dan komt u op de webpagina van de camera. Voorbeeld: 127.0.0.1:80

Hier dient u in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord welke ook in het VMS gebruikt wordt. Wanneer dit juist is, dan kunt u inloggen. Wanneer deze credentials onjuist zijn, dan ligt daar waarschijnlijk het probleem.

Als het inloggen wel lukt, dan kan het zijn dat bijvoorbeeld de codering (H264/H265) niet juist staat. Controleer deze gegevens. U kunt via de webpagina van de camera vaak ook de camera herstarten. Kijk hiervoor in de handleiding van de betreffende camera, dit is bij elk model anders.

Stap 3a

Is de webpagina geheel niet bereikbaar? dan kan het nog een optie zijn om via de Opdrachtprompt van Windows een ping commando te versturen.

Wanneer er geen reactie komt, dan kan het zijn dat het netwerk niet goed is ingeregeld, óf dat de camera offline is.

Een andere mogelijke uitkomst is dat de TTL expired is, dit wil zeggen dat het pakketje te lang onderweg is op het netwerk. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer er een loop is in het netwerk. Dergelijke dingen dienen door een netwerkbeheerder opgelost te worden.

Stap 4

Hardware:

Hangt de camera er nog?

Dit is een opvallende vraag, toch denken wij soms te technisch. Wanneer de camera er niet meer hangt, daar waar men deze heeft opgehangen, dan is de oorzaak vrij duidelijk.

Is de lens vrij van obstakels?

Wanneer er iets voor de lens hangt, dan zal het beeld anders kunnen zijn dan verwacht. Is de lens schoon? hangt er niets voor? Is de camera nog juist gemonteerd in de behuizing of is deze wellicht naar beneden gezakt?

Wanneer er onvoldoende licht op de lens binnen komt, dan kan de lens geen plaatje maken en zal er een beeld gemaakt worden die niet overeen komt met de verwachting.

Branden de lampjes bij de netwerkaansluiting?

Indien deze niet branden of de gele lamp knippert niet, dan is de link niet aanwezig. De kabel kan defect zijn, de camera kan defect zijn óf de switch staat uit.
Laat in dit geval de switch controleren door de netwerkbeheerder of sluit de kabel uit door (tijdelijk) een andere kabel te gebruiken.

Is er nog voeding aanwezig?

Een camera heeft spanning nodig om te kunnen werken. Deze spanning kan door middel van Power over Ethernet aan de camera geleverd worden. het kan ook zijn dat er een losse voeding aanwezig is. Controleer deze voeding, komt deze overeen met dat wat de leverancier aangeeft in de handleiding?


Wanneer bovenstaande correct is, kan de camera nog herstart worden. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de betreffende camera. Vaak kan dit door de voeding los te halen en deze weer te herstellen.

Wij hebben voor meer camera gerelateerde onderzoeksmethodes een aanvullende handleiding:
https://tkhsecurity.atlassian.net/wiki/spaces/KB/pages/935100481

Stap 5

Contact uw installateur of netwerkbeheerder

Wanneer de stappen uit deze handleiding voor u niet uit te voeren zijn door het ontbreken van middelen of ervaring, dan is het verstandig om de netwerkbeheerder en/of uw installateur om hulp te vragen. Zij bezitten vaak de gereedschappen en kennis van het netwerk om tot een analyse te komen.

Veel van de bovengenoemde stappen zijn voor iemand met een ICT opleiding óf een elektrotechnische achtergrond goed uitvoerbaar door hun ervaring. Deze handleiding kan hen handvaten bieden om het totaalplaatje te verkennen.

Stap 6

Vraag de leverancier om instructies.

Wij van TKH hebben als leverancier de kennis in huis om de installateur te ondersteunen bij de producten uit ons portfolio. Wanneer de installateur hulp nodig heeft, kan deze bij ons een ticket aanmaken waardoor wij ondersteuning kunnen bieden.

https://tkhsecurity.atlassian.net/servicedesk/customer/portals

Ook zijn wij telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren. Zie hiervoor de website van TKH security.

https://tkhsecurity.com/contact/